2017-04-27

Solen ska ge fler Jönköpingsbor el till hemmet

Intresset för solceller är stort och möjligheten till att producera egen el via solceller på taket har blivit både enklare och mer ekonomiskt fördelaktigt. Jönköping Energi lanserar nu ett solcellspaket för att fler ska få möjlighet att producera sin egen el. 

Fördelarna med att producera egen el med hjälp av solen som energikälla är att det är enkelt att sänka sina elkostnader samtidigt som det är bra för miljön. För kunder som beställer solcellspaket från Jönköping Energi blir lösningen en kundanpassad anläggning som levereras och installeras nyckelfärdig.

- Vi är lokala och nära, det återspeglas också i vårt solcellserbjudande. Vi hjälper kunden genom hela processen, från att anpassa lösningen till kundens specifika behov till att köpa den producerade elen när anläggningen är installerad. Vi är en trygg och lokal partner helt enkelt säger Anders Rydén, Affärsområdeschef El.

Solel är bra för miljön

Intresset för att installera solceller som ansluts till elnätet har ökat kraftigt de senaste åren. En av flera orsaker till ökat intresse är att med hjälp av solceller kan fastighetsägare producera delar av den el som används samtidigt som det är bra för miljön. Elen produceras med hjälp av solceller som monteras på taket och producerar el via solens strålar.

Solen i Jönköping

I Jönköping skiner solen mer än vad vi kanske tror. Under sommar och vår/höst har vi många soltimmar och långa dagar. Även vid lättare molnighet producerar solceller el. Sammantaget är det tillräckligt mycket för att det ska vara lönsamt att använda sol och solceller som energikälla. Fastighetsägare kan bli självförsörjande med egen el och sälja vidare den el som inte används i den egna fastigheten. För många är det lönsamt att sätta upp solceller.

Kontaktperson 

 Anders Rydén, Affärsområdeschef El 
 anders.ryden@jonkopingenergi.se 
 036-10 82 10