2017-01-05

Wetternet blir ett av Sveriges största stadsnät

Från och med februari är 20 000 hushåll anslutna till Jönköpings stadsnät Wetternet. Det betyder att Jönköping Energi är ett av Sveriges femton största stadsnät. Stadsnätet ger inte enbart tjänster inom internet, tv och telefoni, utan fungerar också som en trygghet som exempelvis trygghetslarm och övervakning av fastigheter.

Jönköping Energi arbetar för fullt med att ge 90 procent av alla hushåll i Jönköping tillgång till fiber med Jönköping Stadsnät Wetternet. År 2020 ska allt vara klart och under 2017 kommer antalet nya anslutningar nå toppnoteringen. Inkoppling av nya anslutningar kommer att fortsätta i hög takt fram till 2020.

– För några år sedan var intresset för fiber ganska svalt, men vi ser nu är en helt annan efterfrågan. Kapacitet, trygghet och stabil uppkoppling krävs av allt fler tjänster som i sin tur kräver en bra uppkoppling, säger Ulf Svensson, affärsområdeschef Jönköping Stadsnät Wetternet. Dessutom ser vi på tv på ett helt annat sätt än tidigare, mindre tittande utifrån tv-tablån utan mer när man själv vill.

Om Jönköping Stadsnät Wetternet

Vi erbjuder en snabb, trygg och framtidssäkrad kommunikation via fiber. Jönköping Stadsnät Wetternet är ett öppet nät vilket betyder att det råder fri konkurrens och det finns flera olika leverantörer av tjänster inom internet, telefoni och tv. Det ger en stor valfrihet och konkurrenskraftiga priser.

Tack vare att Jönköping Energi finns på plats lokalt och har beredskap dygnet runt blir driftsäkerheten och servicen både hög och nära. Via stadsnätet finns också tjänster inom trygghetslarm, vård, säkerhet, underhållning och samhällsservice. Stadsnätet är tryggare än andra tekniska lösningar och påverkas inte av väder och vind. Allt levereras i en och samma fiberkabel.

Jönköping Stadsnät Wetternet drivs och ägs av Jönköping Energi som är ett kommunalägt bolag. Det är ett företag som är starkt, seriöst och har byggt infrastruktur i över 100 år - vi tänker långsiktigt och finns nära dig.

Korta fakta

  • Första fibern drogs 1998.
  • Vi har grävt 200 mil för våra fiberkablar.
  • I dag har vi cirka 25 000 anslutningar, både hushåll och företag.
  • Hjärtat i nätet är våra 35 noder – hit har varje hushåll en egen fiberkabel.
  • Nätet består av 8400 mil fiber = 2,1 varv runt jorden.
  • Av Sveriges cirka 200 stadsnät är Jönköping Stadsnät Wetternet det femtonde största.

Kontaktperson

Ulf Svensson
Affärsområdeschef Jönköping Energi
Telefon: 036-10 83 68