2017-06-30

Ändrad energiskatt från 2017-07-01

Den 1 juli 2017 höjs skattesatsen med 3,0 öre per kilowattimme till 32,5 öre per kilowattimme.

Enligt energiöverenskommelsen och Riksdagsbeslut ska skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer (effektskatten) avvecklas stegvis under en tvåårsperiod med start 2017. Fastighetsskattesatsen för vattenkraftverk ska stegvis sänkas till 0,5 procent av taxeringsvärdet under en fyraårsperiod med start samma år.

Finansieringen av dessa åtgärder ska ske genom en höjning av energiskatten på elektrisk kraft för hushåll och tjänsteföretag. Höjningen sker i två steg – det första infaller den 1 juli 2017 och det andra den 1 januari 2019. I det första steget höjs skattesatsen den 1 juli 2017 med 3,0 öre per kilowattimme till 32,5 öre per kilowattimme.

Mer information gällande ändringen hittar du här