Nyheter


Här listas alla våra nyheter och pressmeddelanden. Använd gärna sökfunktionen om du vill veta mer om något ämne eller letar efter en specifik nyhet.

2019-08-08

Jönköping är 40,3 öre/kWh billigare än snittet i Sverige

Jönköping Energis låga nätavgifter är något som sticker ut gentemot andra elnätsbolag i Sverige, något som Hyresgästföreningen uppmärksammat. Enligt Nils Holgerssonrapporten är Jönköping Energi åttonde billigaste elnätet 2019 ...

Läs mer


2019-06-25

Gigantisk termos säkrar värmen till Jönköping

Jönköping utvecklas och växer. För att möta stadsutvecklingen och för att erbjuda hållbar värme till fler, har Jönköping Energi beslutat att bygga en ny ackumulatortank på Torsvik. Ackumulatortanken kommer att fungera som en ...

Läs mer


2019-06-24

Maria Bolin Anvill blir ny vd för digital energisatsning

Med Utvecklingsklustret Energi AB vill vi tillsammans möta framtidens utmaningar inom digitalisering och göra det enkelt och attraktivt med hållbar energianvändning. Kunderna ska på ett smidigt sätt få kontroll och överblick ...

Läs mer


2019-04-05

Lokalproducerad värme och el förbättrar klimatet

Jönköping Energis verksamhet är en god kraft för Jönköping genom minskad klimatpåverkan. Totalt bidrog vi till att 301 300 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) inte släpptes ut under 2018. Det motsvarar att alla kommuninvånare lä ...

Läs mer


2019-03-20

Säker laddning för elfordon till både företag och privatpersoner

Jönköping Energi utökar satsningen på laddning för elbilar och elhybrider genom att bredda utbudet av produkter och tjänster för säker och smart elbilsladdning, både för hemmet och arbetsplatsen.

Läs mer


2019-03-19

Nya krav på elmätare – ett steg närmare ett smartare elnät

Under de närmsta åren kommer Jönköping Energi att byta ut cirka 57 000 elmätare hos våra kunder. Regeringen har beslutat att införa nya funktionskrav på alla elmätare i Sverige, som är ett steg närmare ett smartare elnät. Kra ...

Läs mer

1