Felanmälan fjärrvärme och fjärrkyla


Här anmäler du fel på din fjärrvärmecentral, fjärrvärmenätet eller fjärrkyla. Vid akuta fel ringer du vårt felanmälansnummer 036-10 82 70 dygnet runt.

Kontaktperson