För installatörer

Installatörer fjärrvärme

Tekniska bestämmelser består av branschöverenskomna regler framtagna av Svensk Fjärrvärme samt våra lokala anpassningar som ett komplement.

Vid installation eller ombyggnation av fjärrvärme- eller fjärrkylecentraler är det viktigt att skicka in dimensioneringsunderlag och kopplingsprinciper till Jönköping Energi i god tid innan arbetet utförs. Anmälan om besiktning och mätarmontage sker minst två dagar före driftsättning.

Anmälan och frågor kring installationer skickas till:

info-fjarrvarme@jonkopingenergi.se
Telefonnummer 036-10 83 45

Dokument

Förfrågan fjärrvärme (pdf)

Beställning byggvärme (pdf)

Tekniska bestämmelser - lokala (pdf)

Tekniska bestämmelser - Svensk fjärrvärme (pdf)

Tekniska bestämmelser Skeppsbron (pdf)

Mätsignal

Vi erbjuder mätsignal för våra fjärrvärmekunder, läs mer om mätsignal.