För installatörer

Installatörer fjärrkyla

Tekniska bestämmelser består av branschöverenskomna regler framtagna av Svensk Energi.

Vid installation eller ombyggnation av fjärrkylecentraler är det viktigt att skicka in dimensioneringsunderlag och kopplingsprinciper till Jönköping Energi i god tid innan arbetet utförs. Anmälan om besiktning och mätarmontage sker minst två dagar före driftsättning.

Anmälan och frågor kring installationer skickas till:

info-fjarrvarme@jonkopingenergi.se
Telefonnummer 036-10 83 45

Dokument

Förfrågan fjärrkyla (pdf)

Tekniska bestämmelser - Svensk fjärrkyla (pdf)