Rundstyrning


From 2014-07-02 skickas inga styrsignaler till rundstyrningsreläer inom elnätet. Ny styrutrustning för tändning och släckning av väg- och gatljus är monterad och i drift i samtliga områden. I och med att gammal styrutrustning är avstängd, finns ingen styrning för varmvattenberedare eller elpannor hos de kunder som tidigare haft denna service. 

Jönköping Energi håller på att ta bort rundstyrningsutrustning som tidigare använt till att:

  • växla mellan hög-/lågpristariff i gamla mekaniska elmätare. Denna typ av mekaniska elmätare används inte längre, utan är utbytt mot nya elektroniska elmätare med kommunikationsterminal.
  • koppla bort vissa kunder växelvis vid energibrist
  • avlasta elnätet vid energitoppar
  • styra park-, gatu- och vägbelysning

Demonteringsarbetet av styrningsutrustning hos kunderna sker etappvis och arbetet kommer att pågå i ett antal år innan all utrustning helt har demonterats. Vår utrustning, som oftast finns i anslutning till elmätaren, plockas bort och ersätts med en kopplingsdosa. Tidigare styrning kortsluts/lämnas i slutet läge. Vid bortkopplingen kan det bli ett kortare strömavbrott. Demontaget gäller inte utrustning för komfortel (elvärmestyrning).