Installatörer elnät

Här hittar du som installatör information kring arbete på vårt elnät.

Har du som installatör frågor om att arbeta på vårt elnät - kontakta oss på elanslutning@jonkopingenergi.se. Lämna namn, kontaktuppgifter och information om ditt ärende. Eller skicka din fråga via vårt formulär.

Anslutning av solcellsanläggning

Folder anslutning av mikroproduktion

Anmälan - anslutning av mikroproduktion (Word)

Information om våra ifyllbara blanketter

Ladda gärna ned blanketterna och fyll i via dator. Som installatör kan du om så önskas spara en version med dina ifyllda företagsuppgifter. Skriv ut den ifyllda blanketten och komplettera med underskrift. Du kan antingen skicka den underskrivna blanketten med posten eller via e-post till följande adresser:

För- och färdiganmälan skickar du till
E-post: elanslutning@jonkopingenergi.se

Delegering av behörighet och Registrering av elinstallatör skickar du till
E-post: elwebben@jonkopingenergi.se

För- och färdiganmälan

För- och färdiganmälan

Färdiganmälan lägenhet i flerbostadshus

Delegering av behörighet

Delegering av behörighet

Registrering av elinstallatör

Registrering av elinstallatör

Elwebben

Elwebben är planerad att lanseras årsskiftet 2017/2018.

Läs mer om vad elwebben innebär