Flytt från villa eller bostadsrätt


Flyttar du från en villa eller bostadsrätt är det viktigt att du gör en flyttanmälan minst 5 vardagar innan du flyttar ut. På flyttdagen läser vi av mätaren på din elcentral och skickar en slutfaktura. Bor du i villa och har fjärrvärme läser vi även av din fjärrvärmemätare på din flyttdag.

Adress du flyttar från
Adress för slutfaktura