Tillfälligt avbrott fjärrvärme

Torp

Arbete utfört och fjärrvärmeleverans återupptagen.

Uppdaterad : 01-12-2017