Tillfällig störning i fjärrvärmenätet

Avbrott på pumpstation påverkar hela fjärrvärmenätet.

Just nu har vi störningar i centrala fjärrvärmenätet. Det påverkar varmvatten och värmen hos våra fjärrvärmekunder. Vi arbetar för att åtgärda felet så snart som möjligt.

Uppdaterad : 20-08-2020