Strömavbrott Solåsen

Alla fick strömmen åter 12.36

.Orsak: Kabelfel

Uppdaterad : 10-11-2020