Strömavbrott på Rosenlund

Alla kunder hade strömmen åter 12:33

Orsak: Pågrävd kabel

Uppdaterad : 27-08-2020