Strömavbrott i bårarp

samtliga kunder hade strömmen åter 00:50

.23 kunder runt Bårarp har strömavbrott, felavhjälpning pågår beräknat klart kl 02:00 samtliga kunder hade strömmen åter 00:50

Uppdaterad : 18-08-2020