Störningar i fjärrvärmenätet i Torsvik och Taberg

Den 3/7 kommer vi att göra arbeten på kraftvärmeverket som kan påverka leveransen av fjärrvärme.

Arbetet pågår mellan kl. 9 till cirka kl. 12.

Uppdaterad : 27-06-2018