Störning i fjärrvärmenätet Huskvarna

Störning i fjärrvärmenätet Huskvarna.

Störningen åtgärdad.

Uppdaterad : 04-10-2017