Pump stationer från Torsvik driftstörning

Berör samtliga fjärrvärmekunder JKPG/HVA Felsökning på går Åtgärdat och i drift

Uppdaterad : 03-09-2020