Problem med fjärrvärme

Berör främst kunder på Ljungarum, Tokarp och Haga men enstaka kunder i övriga områden kan också vara påverkade.

Åtgärdat

Uppdaterad : 10-01-2019