Planerat fjärrvärmeavbrott på Haga, Haga industriområde, Strömsholm och Gamla Råslätt

Ett planerat fjärrvärmeavbrott kommer att ske på Haga, Haga industriområde, Strömsholm och Gamla Råslätt. Círka 145 kunder är berörda och de har fått information om avbrottet via post.

Avbrottet kommer att vara tisdag den 9/10 kl. 8.00-16.00.

Uppdaterad : 08-10-2018