Planerat fjärrvärmeavbrott på Ekhagen

Ett planerat fjärrvärmeavbrott kommer att ske på Gullregnsbacken, Blåsippsbacken, Rödklintsbacken, Daggkåpebacken mfl. på Ekhagen,

85 kunder är berörda och de har fått information om avbrottet via post.

Uppdaterad : 13-03-2018