Planerat fjärrvärmeavbrott i Taberg

Orsaken till avbrottet är ett underhållsarbete med att flytta en panna. Cirka 60 fastigheter är berörda av avbrottet.

Avbrottet kommer att vara mellan kl. 8-16.

Uppdaterad : 25-09-2018