Planerat fjärrvärmeavbrott i delar av Vättersnäs

Vi har ett fjärrvärmeavbrott torsdag den 15 februari på delar av Vättersnäs mellan kl. 8 – 14.

Det är cirka 90 kunder är berörda och de har fått information om avbrottet via post.

Uppdaterad : 15-02-2018