Planerat elavbrott norr om sjön Bunn

Pga grävarbete kommer strömmen att brytas vid 5 tillfällen under maj månad.

Berörda kunder mellan Bunnström och Bjällebäck. Varje avbrott kommer vara ca:1 timme.

Uppdaterad : 26-04-2018