Fjärrvärmeavbrott

Ett blixtnedslag har orsakat fjärrvärmeavbrott i Jönköping Energis fjärrvärmenät. Samtliga kunder berörda.

Problem åtgärdat med det kan dröja ett par timmar innan samtliga kunder fått tillbaka värme och varmvatten.

Uppdaterad : 01-09-2019