Pga strömavbrott störning Fjärrkyla

Uppstartat Fjärrkyla viss fördröjning avseende effekt

Bedöms klart 10:00

Uppdaterad : 20-08-2020