Oplanerat underhåll fjärrvärme på Haga industriområde & Strömsholm

På grund av akut underhållsarbete kommer Haga industriområde och delar av Strömsholm vara utan fjärrvärme under dagen.

Arbetet beräknas pågå fram till klockan 13:00. Det påverkar varmvatten och värmen hos våra fjärrvärmekunder.

Uppdaterad : 11-09-2020