Kortare störning i Fjärrvärmenätet

Störning i hela fjärrvärmenätet. Värmen beräknas vara tillbaks inom kort.

Just nu har vi störningar i centrala fjärrvärmenätet. Det påverkar varmvatten och värmen hos våra fjärrvärmekunder. Vi arbetar för att åtgärda felet så snart som möjligt.

Uppdaterad : 28-08-2020