Kortare avbrott hela fjärrvärmenätet

Tisdag 28/8 är det planerat underhållsstop på pumpstationer. Det kan förekomma kortare störningar på hela fjärrvärmenätet.

Vi räknar med att allt är klart 19:00 KLART 18:00

Uppdaterad : 28-08-2018