Fjärvärmeavbrott

För alla fjärrvärmekunder i Huskvarna och Jönköping

Just nu har vi ett fjärrvärmeavbrott som kommer att vara i ca 30 minuter. Vi jobbar för att åtgärda avbrottet.

Uppdaterad : 24-07-2017