Fjärrvärmeavbrott Slottsgatan mot Liljeholmen. Åtgärdat

Kortare fjärrvärmestörning Slottsgatan bort mot Liljeholmen, beräknas vara åter i drift ca 16.

Normalläge ca 15:30

Uppdaterad : 18-06-2019