Fjärrvärmeavbrott på Ekhagen

De berörda gatorna är Rödklintsbacken, Blåsippsbacken, Daggkåpebacken, delar av Smörblomsstigen och Tulpanstigen mfl.

Arbetet beräknas vara klart under dagen.

Uppdaterad : 23-04-2019