Fjärrvärmeavbrott Ekhagen

Fjärrvärmeläcka på Tulpanstigen (Ekhagen Jönköping ) Fjärrvärmen avstängd lördag 23/2 kl 11:00-14:00

Berört område: Vallmostigen, Gullvivebacken och Tulpanstigen

Uppdaterad : 22-02-2019