Fjärrvärmeavbrott Dalvik, Samset och Axamo.

Störning i fjärrvärmedistributionen.

Fel lokaliserat och åtgärdat.

Uppdaterad : 30-01-2019