Fjärrvärmeavbrott

Större delar av Jönköping berörs.

På grund av provlem i pumpstationer så berörs stora delar av fjärrvärmenätet i Jönköping. Påverkar både värme och varmvatten. Felsökning och åtgärd pågår.

Uppdaterad : 03-10-2017