Fjärrvärme - planerad avstängning väster i Jönköping

På grund av planerat arbete i fjärrvärmenätet blir vi tvingade att stänga av fjärrvärmen mellan klockan 18:00-24:00 8 maj för vissa fastigheter på Väster i Jönköping. Fastigheter som berörs är på Klostergatan, Fabriksgatan och Gjuterigatan.

Fastighetsägare som berörs av avstängningen har fått information via post.

Uppdaterad : 08-05-2019