Fjärrvärme avbrott

Pga strömavbrott tidigare idag har leveransen i fjärrvärmenätet påverkas.

Pumparna har startats om och alla fjärrvärmekunder beräknas ha värme och varmvatten tillbaka inom 1 timme.

Uppdaterad : 06-05-2020