Strömavbrott mellan sjöarna Bunn och Ören.

Vi har kopplat från 34 kunder för att reparera ett fel i elnätet. Alla kunder har strömmen åter 16:32.

.

Uppdaterad : 11-07-2018