Ev driftstörning på fjärrkyla i centrala Jönköping

Felsökning pågår, ev kan någon kund drabbas tillfälligt.

.

Uppdaterad : 07-07-2018