Driftstörning fjärrkyla

Just nu så har vår fjärrkyla i Jönköping reducerad kapacitet pga strömavbrott. Berör fastigheter i centrala Jönköping.

Felsökning pågår och prognos på åtgärd är 3-4 timmar.

Uppdaterad : 19-08-2019