Begränsad fjärrkyla i centrala Jönköping

Kylleveransen tillbaka under dagen.

.

Uppdaterad : 11-10-2018