Driftinformation

Här hittar du planerade och oplanerade avbrott i våra tjänster för elnät, fjärrvärme och stadsnät. Samma information kan du även få direkt i din telefon genom att ladda ner vår app. Då får du dessutom notiser direkt i din telefon vid allvarligare driftstörningar.

Planerat fjärrvärmeavbrott i Taberg

Orsaken till avbrottet är ett underhållsarbete med att flytta en panna. Cirka 60 fastigheter är berörda av avbrottet.

Läs mer

Strömavbrott Bårarp

Reparation klar.

Läs mer

Strömavbrott delar av Tabergs landsbygd

Alla kunder hade strömmen åter 08:54.

Läs mer

Strömavbrott delar av Tabergs landsbygd

Strömavbrott delar av Tabergs landsbygd.

Läs mer

Planerat elavbrott Ledseryd, Korparp, Tolarp

Tisdag 25 september 2018

Läs mer

Planerat elavbrott Ånaryd Norr, Tuveryd

Onsdag 26 september 2018

Läs mer