Driftinformation

Här hittar du planerade och oplanerade avbrott i våra tjänster för elnät, fjärrvärme och stadsnät. Samma information kan du även få direkt i din telefon genom att ladda ner vår app. Då får du dessutom notiser direkt i din telefon vid allvarligare driftstörningar.

Planerat fjärrvärmeavbrott i Taberg

Vi kommer att göra ett planerat fjärrvärmeavbrott i Taberg onsdag den 12/12 kl. 8.00-18.00.

Läs mer

Planerat fjärrvärmeavbrott på Haga, Haga industriområde, Strömsholm och Gamla Råslätt

Ett planerat fjärrvärmeavbrott kommer att ske på Haga, Haga industriområde, Strömsholm och Gamla Råslätt. Círka 145 kunder är berörda och de har fått information om avbrottet via post.

Läs mer

Planerat fjärrvärmeavbrott i Taberg

Orsaken till avbrottet är ett underhållsarbete med att flytta en panna. Cirka 60 fastigheter är berörda av avbrottet.

Läs mer