Driftinformation

Här hittar du planerade och oplanerade avbrott i våra tjänster för elnät, fjärrvärme och stadsnät.